Pågående projekt

Svenska projekt

Karolinska Institutet

 1. Gastroenterologi (diverticulitis), Danderyd – Fredrik Hjern, Peter Thelin Schmidt, Mahmood Mahmood, Mirna Abraham Nordling
 2. Kirurgi (abdominal aortaaneurysm), Södersjukhuset – Otto Stackelberg
 3. Nefrologi, Huddinge – Juan-Jesus Carrero, Xu Ho
 4. Kirurgi (kolesystectomi), Solna – Carolina Nordevall
 5. Kardiologi (atrial fibrillation), Solna – Susanna Larsson, Nikola Drca, Mats Jensen-Urstad
 6. Kardiologi (aortastenos), Solna – Susanna Larsson, Magnus Bäck
 7. Neurologi (stroke), Solna – Susanna Larsson
 8. Diabetologi, Solna – Kerstin Brismar, Camilla Olofsson
 9. Onkologi (ovarialcancer), Solna – Annika Lindblom
 10. Reumatologi, Solna – Ronald van Vollenhoven, Cecilia Lourdudoss
 11. Fysiologi och farmakologi, Solna – Eddie Weitzberg, Jon Lundberg
 12. Mikrobiologi, tumör och cellbiologi (mikrobiota), Solna – Lars Engstrand
 13. Centrum för molekylär medicin (mikrobiota), Solna – Louis Sjöholm
 14. Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Solna – Nancy Pedersen, Karin Wirdefeldt, Fei Yang
 15. Kost, miljö och hälsa (Nexus), Solna – Alicja Wolk, Agneta Åkesson
 16. Antiinflammatorisk kost och hälsa, Solna – Alicja Wolk, Joanna Kaluza, Holly Harris
 17. Kost och hjärtsvikt, Solna – Alicja Wolk, Joanna Kaluza, Emily Levitan
 18. Kost, livsstil, gener och hälsolängd, Solna – Alicja Wolk
 19. Exponering för buller och luftföroreningar och risk för sjukdom, Solna – Agneta Åkesson
 20. Exponering för långlivade organiska miljöföroreningar och risk för sjukdom, Solna – Agneta Åkesson
 21. Exponering för toxiska metaller spårelement i relation till hälsa och risk för sjukdom, Solna – Agneta Åkesson
 22. Exponering för kloreringsmetaboliter via dricksvatten och risk för sjukdom, Solna – Agneta Åkesson
 23. Kost- och levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom, Solna – Agneta Åkesson 

Uppsala universitet

 1. Kirurgi (osteoporos, frakturer, mortalitet) – Karl Michaëlsson, Eva Warensjö Lemming, Liisa Byberg, Karl Stattin
 2. Uppsala Clinical Research Center (stroke) – Johan Sundström
 3. Vaskulär kirurgi (abdominal aorta aneurysm) – Martin Björck
 4. Neurologi (Alzheimers och Parkinsons sjukdom) – Susanna Larsson, Erika Olsson, Liisa Byberg, Lena Kilander

Chalmers tekniska högskola

 1. Metabolomik - Rikard Landberg, Carl Brunius, Lin Shi

Lunds universitet

 1. Osteoartros – Peter Nilsson, Stefan Lohmander, Martin Englund

Linköpings universitet

 1. Seninflammation – Per Aspenberg och Pernilla Eliasson

Sveriges lantbruksuniversitet och Sveriges tekniska forskningsinstitut

 1. Miljöeffekter – Ulf Sonesson, Ellinor Hallström

Örebro universitet

 1. Ögonsjukdomar – Birgitta Ejdervik Lindblad
 2. Urologi – Ove Andrén, Sven-Olof Andersson, Jan-Erik Johansson
 3. Pediatrik – Jonas Ludvigsson

Centrum för klinisk forskning, Region Västmanland

 1. Kardiovaskulära sjukdomar – Jerzy Leppert
 2. Bröstcancer – Leif Bergkvist

Livsmedelsverket

 1. Pesticider – Anneli Widenfalk
 2. Kadmium – Agneta Åkesson, H Mela

Internationella konsortier

 1. Kost och cancer – Harvard Medical School, USA
 2. Livsstilsfaktorer och olika cancrar – the National Cancer Institute, USA
 3. Hormoner och hormon-relaterade cancrar – Oxford University, UK
 4. Gener och bröstcancer, BCAC konsortietCambridge University, UK
 5. Gener och prostatacancer, PRACTICAL konsortietthe Cancer Institute, London, UK
 6. Gener och kolorektal cancer, CORECT konsortiet – Southern California University, San Diego, USA
 7. Gener och ovarialcancer, OCAC konsortietDuke University, USA
 8. Gener och njurcancer, KidRisk konsortiet – International Agency for Cancer Research /WHO, Lyon, France
 9. Magcancer, StoP projektet – National Cancer Institute, Milan, Italy
 10. Diabetes och cancerkonsortiet – Imperial College, London, UK
 11. CHANCES, Konsortium om hälsa och åldrande – Athens university, Greece
 12. FIGI, Konsortiet för gen- och miljöinteraktioner i etiologin om kolorektal cancer –  Fred Hutchinson’s Cancer Research Centre, USA
 13. InterConnect, Konsortiet för diabetes etiologi  – Cambridge University, UK