Styrgrupp

Följande styrgrupp är utsedd av rektor vid Uppsala universitet:

Ordf Jerzy Leppert, Uppsala universitet och Region Västmanland
Leif Bergkvist, Uppsala universitet och Region Västmanland
Alicja Wolk, Karolinska institutet och Uppsala universitet
Lars Engstrand, Karolinska institutet
Rikard Landberg, Chalmers tekniska högskola
Carl Brunius, Chalmers tekniska högskola, suppleant
Ove Andrén, Örebro universitet och Region Örebro län
Katja Fall, Örebro universitet och Region Örebro län, suppleant
Karl Michaëlsson, Uppsala universitet och Region Uppsala
Susanna Larsson, Uppsala universitet och Karolinska institutet
Liisa Byberg, Uppsala universitet
Ingegerd Johansson, Umeå universitet, extern rådgivare

En gruppbild på SIMPLERs styrgrupp.