Personal

Föreståndare Professor Karl Michaëlsson
Biträdande föreståndare Professor Alicja Wolk
Projektkoordinator Anna-Karin Kolseth, fil. dr
Forskningsassistent Marina Mola-Caminal, fil. dr
Rachel Delicano
Forskningssjuksköterska Carina Fredriksson
 


Kontakt: simpler@surgsci.uu.se