Kansli

Föreståndare: Professor Karl Michaëlsson
Biträdande föreståndare: Professor Alicja Wolk
Projektkoordinator: Anna-Karin Kolseth, fil. dr

Kontakt: simpler@surgsci.uu.se