Välkommen till SIMPLER!

En nationell forskningsinfrastruktur för ett hälsosamt liv - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research

Samarbetspartners

Region uppsala Region Örebro län Region västmarland Karolinska institutet Uppsala universitet Örebro universitetChalmers

Senast uppdaterad: 2021-10-13